Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Βίοι ΑγίωνΚανένας
Δεν το συλλογίσθηκε
Να γράψει
Βίους Αγίων
Για των ερώτων
Τους απελπισμένους
Κανένας
Ποτέ
Δεν τους είδε
Πώς
Καβαλάρηδες
Αφανίζουν
Τον Δράκοντα
Και πάλι
Πώς από τις πληγές τους
Αναβλύζει μύρο
Σαν αίμα
Ακόμα ζεστό
Και πώς
Στο τέλος
Τάμα το τάμα
Ξέρουν να φανερώνουν
Ξανά
Την αγάπη
Μέσα στα σκοτάδια
Και την σιωπή.

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Κρατήσου
Όλη η Άνοιξη
Σ' ένα λουλούδι
Όλη η αγάπη
Σ' ένα χέρι
Κρατήσου
 
GreekBloggers.com